Metodika

Metodický pokyn pro rozhodčího UŠO

Nejdůležitější kroky a doporučení pro správné a zodpovědné uspořádání turnaje, které povýší jeho úroveň i vážnost a v některých případech může předejít případným problémům či sporům.

Upozornění: následující odstavce nejsou pravidla nýbrž univerzálním návodem. Některá zde uvedená doporučení mohou mít jednotlivé kraje zpřísněné nebo naopak zmírněné.

Všeobecná doporučení:

 1. je-li turnaj plánován s předstihem je vhodné zaslat na krajský sekretariát jeho propozice včetně termínu konání
 2. je-li na hracím přístroji zjištěna jakákoliv závažnější závada (např. prasklé segmenty, nefunkční přepínací tlačítko, atd.) je důležité o této skutečnosti neprodleně informovat servisního technika provozovatele daného přístroje
 3. doporučuje se mít sebou vždy následující turnajové vybavení: aktuální výtisk pravidel UŠO (stačí v elektronické podobě), tiskopisy (pavouky, tabulky), svinovací třímetr, psací potřeby, kleštičky pro čištění terče
 4. v případě řízení turnaje online ve webové aplikaci turnaje.org se doporučuje zajistit si funkční připojení k internetu pokud možno ze dvou zdrojů (wifi a mobilní síť)
 5. v průběhu řízení mohou nastat výjimečné situace, které rozhodčí bude muset řešit, je proto zapotřebí mít na paměti, že základní premisou je, že veškerá řešení by měla být v duchu fair play

Úkoly a doporučení spojená s řízením turnaje:

 1. před odchodem z domu překontrolovat stav doporučeného turnajového vybavení
 2. dostavit se do místa konání turnaje alespoň 15 minut před startem prezence
 3. provést kontrolu hracího prostoru včetně ověření pevného postavení terče a přeměření všech důležitých mír (především úhlopříčné vzdálenosti odhodové čáry od středu 293,4 cm)
 4. vyčistit terč od zalomených hrotů (má-li provozovatel hracího místa k dispozici pro základní údržbu klíče od terčovnice pak odstranění provést i ve vnitřním prostoru terčovnice)
 5. v průběhu prezence si při vybírání startovného zapisovat uhrazené přihlášky/hráče
 6. po ukončení prezence provést kontrolu přihlášených např. přečtením jejich jmen až poté losovat (popř. důrazně upozorňovat na nutnost průběžné kontroly na turnaje.org)
 7. před vyhlášením prvního zápasu seznámit hráče s pravidly turnaje (hrací systém, druh hry, počet vítězných legů apod.)
 8. pro minimalizaci prostojů na terčích mezi jednotlivými zápasy, čímž se zároveň dosáhne navození pozitivních pocitů u hráčů z dobrého spádu turnaje, vyhlašovat krom aktuálních zápasů i alespoň jeden následující (příklad: "Petr a Pavel nastoupí na terč číslo 2, k dalšímu utkání se připraví Jiří a Jan")
 9. při sbírání výsledků zápasů vyžadovat po hráčích jejich nahlášení vždy výhradně vítězem osobně a ideálně u stolku rozhodčího
 10. po skončení turnaje zpracovat výsledky a odevzdat je v co nejkratším časovém intervalu dle pokynů sekretariátu (v případě řízení turnaje online ve webové aplikaci turnaje.org se jeho výsledky odesílají po 60 minutách automaticky)
 11. po načtení turnaje do systému překontrolovat jeho úplnost a správnost (termín, název turnaje, počet hráčů, atd.)
 12. pro informace ke způsobu úhrady správních poplatků za odehraný turnaj je nezbytné kontaktovat příslušný krajský sekretariát

RozhodčíMetodika


Comgate

Unie šipkových organizací České republiky z.s.
IČ: 69154431
Kontakty »

© 2024 Insion.cz