Manuál

Manuál pro řízení turnajů prostřednictvím aplikace Varan

K použití aplikace Varan je zapotřebí připojení k internetu. Doporučujeme mít připraveny minimálně dvě varianty připojení pro případ, kdy by jedno přestalo fungovat (např. wifi síť na hracím místě a prostřednictvím chytrého telefonu s daty).

Přístup do systému mají pouze kvalifikované osoby (rozhodčí) - je umožněn na základě splnění podmínek pro získání licence rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pro více informací svého krajského sekretáře.

 1. V záhlaví aplikace přejděte do záložky "ROZHODČÍ" (v pravém horním rohu stránky).
 2. Přihlaste se údaji zaslanými na vaši emailovou adresu (registrační číslo CZE a heslo, které po prvním přihlášení doporučujeme změnit v záložce "Profil"). Pokud přihlášení proběhlo úspěšně otevře se stránka s vaším účtem rozhodčího a dalšími záložkami / nabídkami.
 3. V případě potřeby můžete kdykoli v záložce “Úvod” aktualizovat databázi hráčů. Tuto funkci však použijte pouze v případě, kdy provedl na místě prostřednictvím elektronického formuláře registraci do UŠO zcela nový hráč (formulář viz záložka v záhlaví aplikace “NOVÝ HRÁČ”).
 4. Založte turnaj v záložce "Založit turnaj". Nápověda ke kolonkám nabídky:
  • - Kraj = pokud máte práva řídit turnaje ve více krajích vyberte pod který kraj váš turnaj spadá.
  • - Název turnaje = pro vaší lepší přehlednost turnaj libovolně pojmenujte (např. 301 DO, Cricket, Muži, Jackpot Cup, 15. turnaj, ...).
  • - Typ turnaje = vyberte ze seznamu přednastavenou volbu odpovídající vašemu turnaji (dle této volby bude následně turnaj zařazen do konkrétních žebříčků).
  • - Místo a počet terčů = vyberte popřípadě zadejte nové hrací místo, kde se váš turnaj hraje (stejné hrací místo je možné používat opakovaně).
  • - Rozhodčí = vaše jméno (není možné měnit).
  • - Odkaz na propozice = nepovinné pole, v případě potřeby můžete zapsat odkaz na stránku s propozicemi vašeho turnaje.
  • - Žebříček pro nasazení = pokud zaškrtnete tuto volbu budete moci vybrat ze seznamu libovolný žebříček a dle něj do turnaje hráče nasadit. Pokud volbu nezaškrtnete turnaj bude nasazen náhodným losem (popřípadě lze v situaci před rozlosováním nasadit ručně, viz popis záložky "Přihlášky a los").
  • - Datum = automaticky přednastavené dnešní datum konání turnaje (změňte jen pokud připravujete turnaj hraný např. následující den).
  • - Hrací systém = vyberte hrací model, kterým chcete turnaj odehrát.
  • - Čas na zápas = stanovte si odhadem v minutách délku trvání jednoho utkání. Při řízení turnaje budou časy utkáních na terčích, které překročí zadanou hodnotu, zvýrazněny červeně.
  • - Barva turnaje = zvolte libovolnou barvu, dle které rozlišíte turnaje resp. jejich utkání na terčích v případě, že budete řídit více než jeden turnaj.
  • - Po provedení veškerého nastavení turnaj vytvoříte kliknutím na volbu “Založit turnaj”.
 5. V záložce "Přihlášky a los" vyberte turnaj, do kterého chcete zapisovat startující hráče.
 6. Do kolonky "Najít hráče" vypisujte startující hráče. Vyhledávat je lze buď dle jména nebo registračního čísla CZE. Do seznamu vybraného hráče lze přidat buď myší nebo klávesou enter.
 7. Pokud jste při založení turnaje nevybrali volbu nasazení dle žebříčku můžete nasadit ručně tím, že do kolonek ve sloupci "Nasazení" vypíšete k vyvoleným hráčům číslice značící jejich pevnou pozici v herním plánu turnaje. U hráčů, v jejichž kolonkách bude hodnota -0-, bude nasazení provedeno náhodným losem.
 8. Kliknutím na zelené tlačítko "Losovat a spustit turnaj" rozlosujte turnaj.
 9. V záložce "Řízení turnajů" vyberte turnaj, který chcete řídit/zobrazit.
 10. Terčům přiřaďte výběrem z voleb v záhlaví terče příznak potažmo turnaj, který se na něm bude hrát (v průběhu řízení lze libovolně měnit).
 11. Umístěte na terče, které mají přiřazený příznak s názvem turnaje, zápasy a to buď:
  1. z nabídky v pravém sloupci stránky kliknutím na utkání a poté na terč
  2. z hracího plánu turnaje kliknutím na utkání a poté na terč
  3. kliknutím na volbu “Naplnit terče” (popis funkce viz bod popisující volby ovládání v pravém sloupci řízení turnaje).
 12. Pro zadání výsledku utkání na terči buď:
  1. klikněte na jméno vítěze
  2. do kolonek za jmény hráčů vypište výsledek
 13. Popis voleb ovládání v pravém sloupci při řízení turnaje
  • - Aktualizovat stránku = provede obnovení/refresh stránky (stejná funkce jako obnova stránky v každém prohlížeči)
  • - Naplnit terče = použijte pokud chcete obsadit zápasy více volných terčů z příznakem turnaje, který máte právě otevřen/zobrazen.
  • - Vytisknout zápisy = tisk zápisů z utkání umístěných na terče.
  • - Automatický tisk po 5 zápasech = pokud je zaškrtnuto, pak se po každém naplnění fronty 5ti zápisy vyvolá okno pro tisk zápisů.
 14. Po odehrání turnaje se doporučuje jej odeslat ke zpracování do systému kliknutím na volbu "Uzavřít a odeslat turnaj" umístěné pod výsledkovou listinou. Pokud tak učiněno není turnaj se uzavře a odešle automaticky po uplynutí 60 minut. Po uzavření nelze v turnaji již nic upravovat.

RozhodčíManuál


Odkazy:

© 2019 Insion.cz