Manuál

Manuál pro řízení turnajů prostřednictvím aplikace turnaje.org

K použití aplikace je zapotřebí připojení k internetu. Doporučuje se mít připraveny minimálně dvě varianty připojení pro případ, kdy by jedno selhalo (např. wifi síť na hracím místě a prostřednictvím chytrého telefonu s daty). Dále se doporučuje používat aplikaci v prostředí Google Chrome, Firefox, Edge nebo Safari.

Přístup do systému mají pouze kvalifikované osoby (rozhodčí) a je umožněn na základě splnění podmínek pro získání licence rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pro více informací příslušný krajský sekretariát.

 1. V záhlaví aplikace přejděte do záložky "ŘÍZENÍ TURNAJŮ" (v pravém horním rohu stránky).
 2. Přihlaste se údaji zaslanými na vaši emailovou adresu (registrační číslo CZE a heslo, které po prvním přihlášení doporučujeme změnit v záložce "Profil"). Pokud přihlášení proběhlo úspěšně otevře se stránka s vaším účtem rozhodčího a dalšími záložkami / nabídkami.
 3. V případě potřeby můžete kdykoli v záložce “Úvod” aktualizovat databázi hráčů. Tuto funkci však použijte pouze v případě, kdy provedl na místě prostřednictvím elektronického formuláře registraci do UŠO zcela nový hráč (formulář viz záložka v záhlaví aplikace "NOVÝ HRÁČ").
 4. Založte turnaj v záložce "Založení turnaje". Nápověda ke kolonkám nabídky:
  • Zaškrtněte jednu z nabízeních voleb "Chci odehrát turnaj" / "Pouze zadat výsledky". První volba je určena pro řízení turnaje v aplikaci, druhá pouze pro zadání výsledkové listiny již odehraného turnaje mimo aplikaci.
  • Kraj = pokud máte práva řídit turnaje ve více krajích vyberte pod který kraj váš turnaj spadá.
  • Typ turnaje = vyberte (vypište do kolonky) ze seznamu přednastavenou volbu odpovídající vašemu turnaji (dle této volby bude následně turnaj zařazen do konkrétních žebříčků).
  • Označení turnaje = pro lepší přehlednost při následném řízení turnaje si turnaj pojmenujte (např. 301 DO, Cricket, Muži, hlavní, doplňkový, odpadlíci ...). Nedoporučujeme dlouhé názvy. Nevypisujte název hracího místa či název seriálu (zadává se v jiných kolonkách).
  • Místo a počet terčů = vyberte popřípadě zadejte nové hrací místo, kde se váš turnaj hraje (stejné hrací místo je možné používat opakovaně).
  • Číslo hracího místa = pokud váš krajský sekretariát stanovil vypište číselnou hodnotu. V opačném případě ponechte pole prázdné.
  • Kolo = vypište pořadové číslo turnaje popřípadě ponechte pole prázdné.
  • Rozhodčí turnaje = vaše jméno (není možné měnit).
  • Odkaz na propozice = nepovinné pole, v případě potřeby můžete zapsat (zkopírovat) odkaz na stránku s propozicemi vašeho turnaje.
  • Žebříček pro nasazení = pokud zaškrtnete tuto volbu budete moci vybrat ze seznamu (nutné začít vypisovat název požadovaného žebříčku) libovolný žebříček a dle něj do turnaje hráče nasadit. Pokud volbu nezaškrtnete turnaj bude nasazen náhodným losem (popřípadě lze v situaci před rozlosováním nasadit ručně, viz popis záložky "Přihlášky a los").
  • Datum konání = automaticky přednastavené dnešní datum konání turnaje (změňte jen pokud připravujete turnaj hraný např. následující den).
  • Hrací systém = vyberte hrací model, kterým chcete turnaj odehrát.
   • DKO = systém oboustranného pavouka (2 prohry = vypadnutí z turnaje). Více o systému.
   • KO = systém jednostranného pavouka (1 prohra = vypadnutí z turnaje). Více o systému.
   • Tabulka = systém každý s každým ve skupině. Po výběru tohoto systému se rozbalí dodatečné možnosti hracího systému, které nastavte dle potřeby.
    • Skupina s odvetami = každý s každým 2x.
    • Typ skupinové hry = na body (vítězství 3, remíza 1, prohra 0 bodů) nebo na legy (leg = bod).
   • Švýcar = systém podobný systému Tabulka ovšem zkrácený na menší počet kol, která jsou stanovena počtem startujících. Více o systému.
   • TOP 8, 12, 16, 24 = kombinace systémů Tabulka a KO. Tento systém je využitelný pouze při přesném počtu startujících (8, 12, 16, 24 hráčů) a byl vyvinut především pro potřeby turnajů TOP RM a RGP.
  • Čas na zápas = stanovte si odhadem v minutách délku trvání jednoho utkání. Při řízení turnaje budou časy utkáních na terčích, které překročí zadanou hodnotu, zvýrazněny červeně.
  • Barva turnaje = zvolte libovolnou barvu, dle které rozlišíte turnaje resp. jejich utkání na terčích v případě, že budete řídit více než jeden turnaj.
  • 2. a 3. rozhodčí = vypište ID osob (rozhodčích), kteří poté mohou řídit turnaj společně s vámi na jiném zařízení. ID osob najdete v seznamu v záložce "ROZHODČÍ".
  • Po provedení veškerého nastavení turnaj vytvoříte kliknutím na volbu “Založit turnaj”.
 5. V záložce "Přihlášky a los" vyberte turnaj, do kterého chcete zapisovat startující hráče.
 6. Do kolonky "Najít hráče" vypisujte startující hráče. Vyhledávat je lze buď dle jména nebo registračního čísla CZE. Do seznamu vybraného hráče lze přidat buď myší nebo klávesou enter.
 7. Pokud jste při založení turnaje nevybrali volbu nasazení dle žebříčku můžete nasadit ručně tak, že do kolonek ve sloupci "Nasazení" vypíšete k vyvoleným hráčům číslice značící jejich pevnou pozici v herním plánu turnaje. U hráčů, v jejichž kolonkách bude hodnota -0-, bude nasazení provedeno náhodným losem.
 8. Kliknutím na zelené tlačítko "Losovat a spustit turnaj" rozlosujte turnaj. Než tak učiníte doporučujeme překontrolovat zadané hodnoty v nastavení turnaje v tabulce vpravo. Před losováním můžete také vytisknout kontrolní soupis přihlášených (viz tlačítko pod tlačítkem pro rozlosování).
 9. Pokud jste po provedení rozlosování nebyli automaticky přesměrováni do záložky "Řízení turnajů" učiňte tak ručně a poté vyberte turnaj, který chcete řídit/zobrazit.
 10. Terčům přiřaďte výběrem z voleb v záhlaví terče příznak potažmo turnaj, který se na něm bude hrát (v průběhu řízení lze libovolně měnit).
 11. Umístěte na terče, které mají přiřazený příznak s názvem turnaje, zápasy a to buď:
  1. z nabídky v pravém sloupci stránky kliknutím na utkání a poté na terč.
  2. z hracího plánu turnaje kliknutím na utkání a poté na terč.
  3. kliknutím na volbu “Naplnit terče” (popis funkce viz bod popisující volby ovládání v pravém sloupci řízení turnaje).
 12. Pro zadání výsledku utkání na terči buď:
  1. klikněte na jméno vítěze (tímto způsobem se automaticky zapíše skóre 1:0).
  2. do kolonek za jmény hráčů vypište výsledek a potvrďte kliknutím na "OK".
 13. Pro opravu chybně zadaného výsledku utkání:
  1. Hrací systém Tabulka = klikněte v tabulce na výsledek, který chcete opravit, a poté klikněte na volný terč, který má přiřazený příznak s názevm dotčeného turnaje. Po umístění utkání na terč zadejte správný výsledek a potvrďte kliknutím na "OK".
  2. Hrací systém DKO a jiné = v hracím plánu u utkání, u kterého chcete opravit výsledek, klikněte na křížek a ve vyskakovacím okně storno potvrďte. Poté je možné utkání znovu umístit na terč běžným způsobem. Po umístění utkání na terč zadejte správný výsledek a potvrďte kliknutím na tlačítko "OK".
 14. Popis voleb ovládání v pravém sloupci při řízení turnaje
  • Aktualizovat stránku = provede obnovení/refresh stránky (stejná funkce jako obnova stránky v každém prohlížeči).
  • Naplnit terče = použijte pokud chcete obsadit zápasy více volných terčů z příznakem turnaje, který máte právě otevřen/zobrazen.
  • Vytisknout zápisy = možnost tisku zápisů z utkání umístěných na terčích (každý zápas umístění na terče se automaticky zařadí do tiskové fronty).
  • Automatický tisk po 5 zápasech = pokud je zaškrtnuto, pak se po každém naplnění fronty 5ti zápisy vyvolá okno pro tisk zápisů.
  • Povolit hlášení výsledků z aplikace = pokud je zaškrnuto, pak hráči účastnící se turnaje mohou zadávat výsledky svých utkání prostřednictvím mobilní appky. Více informací o aplikaci najdete v záložce "MOBILNÍ APPKA".
  • Nabídka nejbližších zápasů, které je možné umístit na terče.
  • Seznam turnajů hraných v tuto chvíli na hrací místě (šedý řádek = název turnaje, bílý řádek = počet odehraných zápasů / celkový počet zápasů v turnaji).
  • Rozhodčí 2 / 3 = ID osob (rozhodčích), kteří mohou řídit turnaj společně s vámi na jiném zařízení (lze měnit i v průběhu turnaje, hodnota 0 =  žádný rozhodčí). ID osob najdete v seznamu v záložce "ROZHODČÍ".
  • Informace o turnaji = hodnoty nastavené pro právě řízený / otevřený turnaj. V případě potřeby můžete některé volby změnit po kliknutí na tlačítko "upravit".
 15. Popis voleb zobrazení a ovládání v hracím plánu
  • Oko (nad hracím plánem) = skryje nebo zobrazí větev / kolo.
  • Zámky (nad hracím plánem) = uzamkne nebo odemkne větev / kolo. Zápasy uzamčené větve nelze umisťovat na terče.
  • Tiskárna (u každého utkání) = vytiskne zápis z utkání daného zápasu.
  • Zámek (u každého utkání) = uzamkne nebo odemkne zápas. Zápas uzamčený nelze umístit na terč.
  • Křížek (u každého utkání) = stornuje výsledek odehraného utkání. Storno lze provést pouze v situaci, kdy daný zápas nebyl již zahrán žádným dalším.
 16. Po odehrání turnaje se doporučuje jej odeslat ke zpracování do systému kliknutím na volbu "Uzavřít a odeslat turnaj" umístěnou pod výsledkovou listinou. Pokud tak učiněno není turnaj se uzavře a odešle automaticky po uplynutí 60 minut. Po uzavření nelze v turnaji již nic upravovat - případné nedostatky řešte s vaším krajským sekretariátem.

RozhodčíManuál


Comgate

Unie šipkových organizací České republiky z.s.
IČ: 69154431
Kontakty »

© 2024 Insion.cz